Suorakylvöjulkaisuja

CARBON SEQUESTRATION IN AGRICULTURAL SOILS - The World Bank

Making sustainable agriculture real in CAP 2020
- The role of conservation agriculture -


FinCa:
Maatalouden ympäristöpäästöjen vähentäminen No-Till -menetelmällä ja ympärivuotisella kasvipeitteisyydellä
(2012)
Proceedings of the European Congress on Conservation Agriculture. Madrid 4.-7.10.2010
Lue yhteenvedon suomennos pdf-tiedostoina

Sivut-19-68

Sivut-165-172

Sivut-191-199


» Argentiina - ympäristöä säästävä maataloustuotanto
» Suorakylvöllä huipputuottavuutta Argentiinassa!


» ECAF: CA-viljely ja CAP 2020 (fi)
» Conservation agriculture and CAP 2020 (en)


Tärkeät vaiheet
suorakylvöviljelyn käyttöönotossa.

Rolf Derpsch

» FAO: Kestävää ja ympäristöä
suojelevaa maataloutta (fi)

» FAO: CA- Protitable and sustainable (en)

Suorakylvö Euroopassa – Viimeisintä tekniikkaa: Esteitä ja näkökulmia

» VM-Aitosuorakylvön ympäristövaikutukset

ECAF: It's time to act, factsheet 1
ECAF: It's time to act, factsheet 2

» FAO Soil C Sequestration (en)
» FAO: Maan hiilen varastointi CA-viljelyssä (fi)

» FAO-CA Mitigaging climate change (en)
» FAO-CA: llmaston muutoksen hillintä (fi)

» CA and CAP 2020: Climate change

» CA and CAP 2020: Structural diversity

SP III - No-Till Farming Systems

Tillage & NT Effects on Soils,
R. Derpsch (2 Mt)

The No-Tillage Revolution in
S. America, R. Derpsch (6 Mt)

Critical Steps to No-Tillage
Adoption, R. Derpsch (7 Mt)

Keys to Conservation
Agriculture, D. Reicosky (0,5 Mt)

Concervation Concepts
Feb '05, D. Reicosky (19 Mt)

Conservation Concepts
Jul '07, D. Reicosky (13 Mt)

Conservation Agriculture,
T. Friedrich, FAO (9 Mt)

SmartAgro-Friedrich
Finland 03.2011 (6 Mt)

Tebrugge
Finnland 03. 2009 (2 Mt)

No tillage worldwide
Gottlieb Basch

CA Chapter
Areview hardcopy

Kassam Friedrich et al
CA Justification 07 2009