Rikkakasvit

Aitosuorakylvö

Perinteinen kylvömenetelmä

Aitosuorakylvössä monivuotiset juuririkkakasvit kuten juolavehnä torjutaan glyfosaattiruiskutuksella
Menetelmän käyttäjien kokemuksen mukaan juuririkkakasvien paras torjunta-ajankohta on keväällä ennen kylvöä.

Kevätruiskutus ennen kylvöä

Kevättorjunnassa on ennen kylvöä odotettava että kasvukausi on alkanut ja vuorokautinen lämpösumma on riittävän suuri, että nestevirtaukset kasvien juuriin ovat käynnissä. Keväällä rikkakasvit ovat herkimmillään torjunnalle ja hyvissä olosuhteissa jo puoli annosta glyfosaattia kevättorjunnassa riittää taltuttamaan juolavehnän. Torjunnassa säät ja lämpötila vaikuttavat ruiskutustulokseen. Juuririkkatorjunnan lisäksi täytyy myöhemmin kesällä suorittaa siemenrikkakasvitorjunta.

Kylvön jälkeistä torjuntaa käyttäjät eivät suosittele, koska varsinkin multavilla mailla kylvövannas muokkaa maata ja osa rikkakasveista peittyy mullan alle ja ne siten välttyvät torjunnalta. Kylvönjälkeisessä torjunnassa on olemassa myös sääriski. Kylvön jälkeen saattaa tulla sateita ja osa oraista ehtii pinnalle ennenkuin päästään ruiskuttamaan. Jos oraita on näkyvissä tai siemeniä on maasta esillä, ne tuhoutuvat ruiskutuksessa.

Syystorjunta puinnin jälkeen

Syystorjunta sopii parhaiten Etelä-Suomen savialueille. Siellä vilja tuleentuu aikaisemmin ja syystorjunnalle jää enemmän aikaa. Jos syystorjunnan jälkeen keväällä näkyy vähänkin vihreitä rikkakasveja, kannattaa lisäksi suorittaa kevättorjunta.

Puinnin jälkeen

Puinnin jälkeen tapahtuvan ruiskutuksen onnistumisessa on eduksi, että viljakasvusto on pystyä ja se puidaan pitkään sänkeen siten että osa rikkakasvien lehdistä jää esille. Silppurin terien on oltava terävät ja hajoitinlevyt säädettyinä sivulle päin, ettei olkisilppu peitä rikkakasveja. Puinti kannattaa suorittaa siten, ettei synny olkikasoja. Jos olkikasoja kuitenkin kasaantuu, on ne hyvä levittää hajalleen niin että ruiskutus ja kylvö niiden kohdalla onnistuu.

Myöhäisen syysruiskutuksen riskinä on, että säät voivat olla kylmiä ja sateisia. Kasvukausi on lopuillaan ja nestevirtaukset juuriin päin voivat olla tyrehtyneet. Syysruiskutuksessa tarvitaan näiden seikkojen vuoksi isompia torjunta-ainemääriä, ja varsinkin pohjoisemmassa osassa maata syystorjuntatulos on usein epävarmaa. Sen vuoksi kevät on osoittautunut parhaaksi torjunta-ajankohdaksi.

Aitosuorakylvössä tapahtuva rikkakasvien glyfosaattitorjunta ei vahingoita ympäristöä, sillä ruiskutemäärät ovat hyvin pieniä (1-3 l/ha) ja varsinkin keväällä sängelle ruiskutettaessa sängessä oleva runsas mikrobitoiminta hajoittaa glyfosaattiyhdisteen.

Rikkakasvitorjunnassa huomioitavaa

Kevättorjunnassa on varottava, ettei käytetä glyfosaattia ja muita rikkakasvitorjunta-aineita yhtä aikaa samassa säiliöseoksessa, koska silloin torjuttavien kasvien lehdet kuolevat heti, mutta nestevirtaus kasvien juuriin katkeaa. Kesällä juuririkkakasvit virkoavat uuteen kasvuun, koska glyfosaatti ei ole kulkeutunut juuristoon asti.

Mikäli lietteen ja karjanlannan levityksen jälkeen pellon pintaa kevytmuokataan, glyfosaattitorjunta kannattaa tehdä ennen lietteen levitystä ja multausta.
Multaus katkoo ja peittää juolavehnän juuristoa, minkä vuoksi multauksen jälkeinen torjunta jää puutteelliseksi.

Ennen kylvöä tapahtuvan glyfosaattitorjunnan lisäksi on juolavehnää mahdollista torjua kasvukauden aikana vehnä- ja rypsikasvustosta niihin kehitetyillä omilla torjunta-aineilla. Ohdakkeille ja valvateille on myös omat torjunta-aineensa ja -aikansa.

Myöhäinen kevätruiskutus tuhoaa myös edelliseltä kasvukaudelta itäneitä viljan oraita.

Ohdakkeiden, valvattien, saunakukkien ja mataroiden torjunnassa gramma-aineet eivät tehoa vaan kannattaa sekä käyttää tehokkaampia aineita että siirtää ruiskutusajankohta myöhempään, jolloin rikkakasvit ovat herkimmillään.

 

RIKKAKASVITORJUNNAN ONNISTUMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

  • Puitaessa vältetään olkikasoja
  • Pitkä sänki jättää paremmin rikkakasvien lehdet esille
  • Lyhyeksi silputtu olki ja tasaisesti levitetty pahna eivät peitä rikkakasveja
  • Pysty kasvusto pitkään sänkeen - ei lakoviljaa
  • Rikkakasvien lehdistä väh. 2-3  esillä
  • Riittävän lämmin ruiskutussää, että nestevirtaukset riittäviä
  • Jos sataa ennen imeytymistä, ruiskutetaan uudestaan