Miksi ei esimuokkausta

MUOKKAUS AIHEUTTAA KUSTANNUKSIA

MUOKKAUS ON HAITALLISTA MAAN RAKENTEELLE

Tehokas muokkaus tuhoaa maaperän järjestelmien biologisen ja ekologisen eheyden

Aitosuorakylvö eheyttää

Kyntö on haitallista

 • maaperä ehjää ja kantavaa
 • maa kasvipeitteinen ympäri vuoden
 • maa pidättää ravinteita, eroosio pientä
 • maa toimii hiilinieluna
 • maa mureaa, paljon orgaanista ainetta
 • pieneliötoiminta lisääntyy
 • maan kasvukunto paranee
 • rikkoo maan luonnollisen eheyden
 • maa paljasta keväisin ja syksyisin
 • eroosion mukana ravinteita vesistöön
 • hiilen määrä maassa vähenee
 • orgaaninen aine vähenee, maa tiivistyy
 • pieneliötoiminta vähenee
 • maan kasvukunto heikkenee

Kuvat: ECAF

MUOKKAUS VAPAUTTAA HIILIDIOKSIDIA ILMAKEHÄÄN

Muokkaamattomuus ja kasvipeite estävät hiilen palamisen

Hiilen määrä lisääntyy

Hiilen määrä vähenee

 • maan humuspitoisuus kasvaa
 • kasvijäte pinnassa suojaa ja ravitsee

Muokkaamaton maa on hiilinielu

 • muokkaamaton maa ja kasvijäte pellon pinnassa suojaavat hiilen palamiselta
 • orgaanisen aineen ja hiilen lisääntyessä maan rakenne paranee
 • kynnetyssä maassa vuodessa 0.77 t/ha, joka hapettuessaan tuottaa ilmakehään 2.85 t/ha hiilidioksidia

Muokkaus vapauttaa hiilidioksidia

 • muokkaus muuttaa maan ilmavaksi
 • ilman happi + maan hiili = hiilidioksidi
 • hiilen vähentyessä maan rakenne huononee

Kuvat: ECAF

MUOKKAUS VÄHENTÄÄ MAAN PIENELIÖTOIMINTAA

Lähde: Justus-Liebig -yliopisto, Giessen, tri Tebrügge

MUOKKAUS AIHEUTTAA YMPÄRISTÖPÄÄSTÖJÄ VESISTÖÖN

Lähde: Justus-Liebig -yliopisto, Giessen, tri Tebrügge

Kyntö ja muokkaus rikkovat maan murusten eheyden, jolloin ne ovat alttiina eroosiolle. Suojattomasta maasta vesipisarat ja sulamisvedet irrottavat ravinteita ja sedimenttiä vesistöihin.

Aitosuorakylvössä maa on ehyttä ja muruset kiinni toisissaan. Maan pintaa suojaa sänki ja olkimassa, joka estää sedimentin irtoamisen ja kulkeutumisen veden mukana. Aitosuorakylvetty maa pidättää vettä ja ravinteita 70 % paremmin kuin muokattu ja kynnetty maa.

Pintavaluntakoe (Espanja 2004)

MONIVUOTISET RIKKAKASVIT OVAT PAREMMIN TORJUTTAVISSA, KUN MAATA EI MUOKATA