Maan vesitalous

Aitosuorakylvö

Perinteinen kylvömenetelmä

Madot, pieneliöt ja kasvien juuret tekevät maahan kanavia ja käytäviä, joita myöten vesi pääsee syvemmälle maahan. Kun käytaviä ja juurikanavia ei kyntämisellä rikota, vähitellen maan tiivistyminen ja kyntöanturan vaikutus vähenee ja vesi pääsee liikkumaan vapaammin maassa. Märkänä aikana liiallinen vesi pääsee kanavien kautta alempiin maakerroksiin ja kuivana aikana vesi nousee kapillaarisesti kyntöanturan alta ja olkipeite estää liiallisen haihtumisen.

Aitosuorakylvössä maan pinnalle jäävä sänki ja orgaaninen aine lisäävät maan pieneliö- ja mikrobitoimintaa. Ne muodostavat maahan humusta ja eritteitä, minkä ansiosta maan mururakenne muuttuu multavammaksi. Huokoinen ja humusta sisältävä maa pystyy pidättämään vettä paremmin.

Aitosuorakylvettyyn maahan imeytyy vettä enemmän ja maa pystyy myös varastoimaan vettä ja ravinteita paremmin kuin perinteisesti viljelty maa. Maan rakenteen parantuessa liiallinen vesi pääsee esteettä syvemmälle maaperään.

Maan rakenteen muutos aitosuorakylvössä